Землеустрій \ Законодавство України \ Класифікатори


Класифікатор обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок

НАКАЗ Держкомзему
від 29.12.2008 № 643

Код виду обмежень (обтяжень) Код типу обмежень (обтяжень) Код обмеження (обтяження) у використанні земельної ділянки Назва Основні законодавчі, нормативно-правові акти, які встановлюють обмеження (обтяження) у використанні земель
1 2 3 4 5
01     ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ  
  01.01   Охоронні зони Земельний кодекс України
    01.01.01 охоронна зона навколо об'єкта природно-заповідного фонду Закон України "Про природно-заповідний фонд"
    01.01.02 охоронна зона навколо об'єкта культурної спадщини Закон України "Про охорону культурної спадщини"
    01.01.03 охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту Закони України "Про трубопровідний транспорт", "Про транспорт", "Про залізничний транспорт", Повітряний кодекс України, постанова Кабінету міністрів України від 16.11.2002 №1747 "Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів",
    01.01.04 охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта зв'язку Закон України "Про телекомунікації", постанова Кабінету міністрів України від 29.01.96 № 135 "Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку"
    01.01.05 охоронна, зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи Закон України "Про електроенергетику", постанова Кабінету міністрів України від 04.03.97 № 209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж"
    01.01.06 охоронна зона навколо об'єкта гідрометеорологічної діяльності Закон України "Про гідрометеорологічну діяльність" постанова Кабінету міністрів України від 11.12.99 № 2262 "Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності та режиму їх використання"
    01.01.07 охоронна зона навколо геодезичного пункту Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", постанова Кабінету міністрів України від 19.07.99 № 1284 "Про Порядок охорони геодезичних пунктів"
    01.01.08 охоронна зона навколо інженерних комунікацій постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 № 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони"
    01.01.09 охоронна зона навколо промислового об'єкта  
  01.02   Зони санітарної охорони Земельний кодекс України Водний кодекс України
    01.02.01 Зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання: Закони України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про питну воду та питне водопостачання", постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98 № 2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів"
    01.02.01.1 перший пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (суворого режиму)  
    01.02.01.2 другий пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (обмеження)  
    01.02.01.3 третій пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (спостереження)  
    01.02.02 Округи санітарної охорони курортів: Закон України "Про курорти"
    01.02.02.1 перша зона округу санітарної охорони курорту (зона суворого режиму)  
    01.02.02.2 друга зона округу санітарної охорони курорту (зона обмежень)  
    01.02.02.3 третя зона округу санітарної охорони курорту (зона спостережень)  
  01.03   Санітарно-закисні зони: Земельний кодекс України, Закони України "Про використання атмосферного повітря", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про видобування та переробку уранових руд", "Про електроенергетику", постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 №209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж", наказ МОЗ України від 19.06.96 №173 "Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів", наказ МОЗ України від 01.08.96 №239 "Про затвердження державних санітарних правил та норм" Державні санітарні правила та норми "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України", ДБН Б. 2.4-1-94 "Планування і забудова сільських поселень", ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", ДБН Б. 2.4-3-95 "Генеральні плани сільськогосподарських підприємств", ДБН Б.2.4-4-97 "Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств" та ін.
    01.03.01 санітарно-захисна зона навколо підприємства  
    01.03.02 санітарно-захисна зона навколо об'єкта  
  01.04   Зони особливого режиму використання земель: Земельний кодекс України, Закони України "Про використання земель оборони", "Про державний кордон України", "Про прикордонний режим"
    01.04.01 прикордонна смуга  
    01.04.02 зона особливого режиму використання земель навколо військової частини, інших військових формувань  
    01.04.03 зона особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів  
  01.05   Водоохоронні обмеження Земельний кодекс України Водний кодекс України, постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.96 № 502 "Про затвердження Порядку користування землями водного фонду", від 14.04.97 № 347 "Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними"
    01.05.01 водоохоронна зона  
    01.05.02 прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах  
    01.05.03 прибережні захисні смуги вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах  
    01.05.04 берегова смуга водних шляхів  
    01.05.05 смуга відведення  
  01.06   Інші обмеження Земельний кодекс України
    01.06.01 зона особливого режиму забудови Закон України "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про планування та забудову територій", постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №318 "Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць", ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", Наказ МОЗ України від 19.06.96 №173 "Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів" та ін.
    01.06.02 обмеження для земель загального користування Закон України "Про планування та забудову територій", накяз МОЗ України від 19.06.96 № 173 "Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів", Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлового комунального господарства України від 10.04.2006 №105, ДБН 360-92** "Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень" та ін.
    01.06.03 зона радіоактивно-забрудненої території Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"
    01.06.04 зона надзвичайної екологічної ситуації Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації"
    01.06.05 заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки  
    01.06.06 умова забезпечувати режим загального водокористування Водний кодекс України
    01.06.07 умова забезпечувати режим загального використання лісових ресурсів Лісовий кодекс України
    01.06.08 умова забезпечення вільного доступу до пам'яток з метою їх екскурсійного відвідування Закон України "Про охорону культурної спадщини"
    01.06.09 умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків  
    01.06.10 заборона на провадження окремих видів діяльності  
    01.06.11 заборона на зміну ландшафту та зовнішнього виду нерухомого майна  
    01.06.12 умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги  
    01.06.13 умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт  
    01.06.14 умова надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку  
    01.06.15 заборона на продаж або інше відчуження земельної ділянки певним особам протягом установленого строку  
    01.06.16 заборона на передачу земельної ділянки в оренду  
    01.06.17 заборона на передачу земельної ділянки у суборенду  
    01.06.18 право на переважну купівлю земельної ділянки у разі її продажу  
    01.06.19 умови прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцем  
    01.06.20 заборона відчуження земельної ділянки згідно закону  
    01.06.21 заборона на відчуження права суперфіцїю  
    01.06.22 заборона на відчуження права емфітевзису  
    01.06.23 інші обмеження  
02     ОБТЯЖЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ  
  02.01 02.01.01 Застава (іпотека) земельної ділянки Закон України "Про Іпотеку" Земельний кодекс України Цивільний кодекс України
  02.02   Рента Цивільний кодекс України Земельний кодекс України
    02.02.01 зобов'язання виплачувати ренту  
  02.03   Земельні сервітути Земельний кодекс України
    02.03.01 право проходу та проїзду на велосипеді  
    02.03.02 право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху  
    02.03.03 право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій  
    02.03.04 право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку  
    02.03.05 право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку  
    02.03.06 право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми  
    02.03.07 право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми  
    02.03.08 право прогону худоби по наявному шляху  
    02.03.09 право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд  
    02.03.10 інші земельні сервітути  
  02.04 02.04.01 Право користування чужою земельного ділянкою для забудови (суперфіцій) Земельний кодекс України Цивільний кодекс України
  02.05 02.05.01 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) Земельний кодекс України Цивільний кодекс України
  02.06 02.06.01 Право оренди земельної ділянки Земельний кодекс України Цивільний кодекс України Закон України "Про оренду землі"


Створений:

2014-11-05 16:44:31.0

Змінений:

2008-12-29 00:00:00.0

Створив:

Сергій