Демонстрації

http://preagri.com/index.htm

PreAgri - це онлайн сервіс для збору і аналізу просторових даних сільськогосподарських підприємств. Аналіз врожайності, внесення добрив, посіву та агрохімічного обстеження. Сервіс дозволяє імпортувати дані, створювати та оновлювати об'єкти онлайн за допомогою Web-редактора. Підключення GPS трекерів й імпорт GPS даних. Відображення на карті маршрутів спільно з переглядом відео.

http://gisfile.com/showcase.htm

GISFile картографічний сервіс для оперативного створення інтерактивних карт. Сервіс дозволяє розширити спектр використання Гео-інформаційних систем на різноманітні завдання, від статистичної Гео-просторової інформації до побудови масштабованих кадастрів. Унікальність рішення полягає в інтеграції з ГІС 6 та MapDraw 2, дозволяє створювати нові шари, змінювати просторову і семантичну інформацію, і транслювати існуючі дані з інших форматів.

http://test.shels.com.ua:8090/gis/index.htm

GIS 6 Web Edition дозволяє істотно розширити мобільність використання даних програми ГІС 6, а також можливості системи. Тепер доступ до інформації можна виконувати з будь-якого пристрою, що має доступ в Інтернет або усередині корпоративної мережі. Серверна частина ВЕБ-рішення може бути розгорнута як в MS Windows так і Unix системах. Система дозволяє виконувати редагування, створення і друк шаблонів звітних форм в Веб-інтерфейсі.

http://www.shels.com.ua:8090/ejrc/index.htm

EJRC 2 Веб-рішення дозволяє вести оперативний облік рахунків, договорів та актів на виконання земельно-кадастрових робіт, бази платіжних доручень та завдань на виконання робіт через Веб-інтерфейс. Рішення включає в себе можливості EJRC 2 Manager і EJRC 2 Web Manager дозволяючи отримувати доступ відповідальним особам до завдань на виконання робіт. Єдиний формат бази злиття та шаблони документів MS Word і Open Office в EJRC 2 і EJRC 2 Web Edition. Дозволяє створити повноцінний сайт компанії.